КОНТАКТ

Доколку имаш своја рецензија на литературно дело, се спремаш за промоција на нова книга, организираш настан кој би бил интересен за љубителите на книги – или имаш било какво друго прашање за нас – пиши ни на oksimoronmk@gmail.com. 

Те очекуваме 🙂